Radyasyonun zararı nedir?

Radyasyonun zararı nedir?

Yazar: Demet SÖNMEZ
14-06-2019 02:58
184

Elektromanyetik ışımalar, DNA'yı parçalayabilecek kadar güçlüdür. Bu ışımaların DNA'ya verebileceği çok küçük bir hasar insanın kanser olmasına yol açabilir. Bir canlıda kalıcı hasarlar bırakabilir.Radyasyonun zararları genelde zamanla ortaya çıkar. Radyasyonun ani etkileri ancak Atom Bombası gibi yüksek oranda radyoaktiviye maruz kalındığında olur.Tıp sektöründe en sık röntgen çekimlerinde radyasyona maruz kalınır. Ancak bu radyasyon oranları çok küçük seviyelerde kısa süreli maruz kalındığından herhangi bir zarara yol açmaz.Maden yataklarında, işletmelerden dolayı veya doğal yollardan radyoaktif maddeler çevreye yayılabilir, doğal su kaynaklarını yahut besinler yoluyla insanları doğrudan etkileyebilir.Geçmiş yıllarda radyasyon ile ilgili büyük devletler çok sayıda deneyler yaparak, nükleer bombalar patlatarak dünya atmosferine çok ciddi oranda zarar vermişlerdir. Çernobil faciası, radyoaktif elementlerden nükleer enerji elde etmek için kurulan bir tesisti. Bu tesiste çıkan bir arıza nedeniyle bölgede felaket yaşanmıştır. Radyasyona maruz kalan insanlar DNA'larında bozulmalara neden olan aşamalarda zarar gördüyse bu zararları genetik olarak doğum ile nesilden nesile aktarabilir. Bu nedenle radyasyon dünyadaki en zararlı kaynaklardan birisidir.

Yazar: Demet SÖNMEZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

-