İlk türkçe sözcük hangisidir?

2019-06-18 15:39:20
341

Türk tarihinde ilk türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı L...

Geldi Kafiye Gitti Safiye Deyiminin Hikayesi Nedir?

2019-06-12 16:03:09
186

Şairlerden biri “Sabaha dek okşadım seni.” diye bir mısra yazar. İkinci mısrayı yazacak ama bir türl&uu...

Pabucu dama atılmak deyimi nereden gelmiştir?

2019-06-12 13:58:31
189

Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene ...


-