İlk türkçe sözcük hangisidir?

İlk türkçe sözcük hangisidir?

Yazar: Demet SÖNMEZ
18-06-2019 03:20
206

Türk tarihinde ilk türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügati’t Türk’tür. Sözlüğün tarihi geçmişine bakıldığı zaman Kaşgarlı Mahmut 840 yılında kurulmuş olan Karahanlı devletinde yaşamıştır. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı devletinde  ilk Müslüman Türk eserleri verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde yazılan önemli  eserlerden bir tanesi de Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügati’t Türk‘tür.Kaşgarlı Mahmut bu eseri yazmak için ülkenin her kesimini gezerek Karahanlı devleti bünyesinde bulunan bütün boyların kullanmış olduğun diller üzerinde incelemeler  yapmıştır. Bu eser birçok Türk dilini kendi bünyesinde barındırdığı için Türk dilleri sözlüğü özeliğini taşımaktadır. Birçok döneme tanıklık eden bu eser sayesinde geçmişte yaşamış olan Türk boy veya devletlerinin dil yapısı ve özeliği zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarılmıştır.

Yazar: Demet SÖNMEZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

-