Bağımsızlığından Günümüze Özbekistan

Bağımsızlığından Günümüze Özbekistan

Yazar: Furkan KUTLU
12-05-2019 11:53
188

SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya halkları için dağılma süreci  beklenmedik bir biçimde hazırlıksız olarak gerçekleşmiştir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ekonomik ve mali zayıflık ve teknoloji bilgi eksikliği içinde kendilerini bulmuşlardır.Sovyet yönetimi kuruluşundan itibaren Türkistan coğrafyasında yaşayan Türklerin birleşmemesi ve kendilerine tehdit oluşturmaması için bir dizi tedbir almıştır.Buna rağmen Türk toplulukları içinde Sovyet ideolojik yapılanmasından en çok etkilenen fakat öz benliğini en fazla koruyan grup Özbekler olmuştur. Özbekistan, diğer Türk Cumhuriyetlerne  nazaran daha kısa bir süre içinde siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan modern dünyaya uyum sağlamıştır. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte meydana gelen olaylardan çok daha az etkilenmiştir. Özbekistan'ın Avrasya mücadelesindeki 20 yıllık sürecine bakacak olursak birbiriyle etkileşim içinde iki safhası olduğu görülmektedir.

  1.  Hazar enerji kaynaklarına hâkimiyet, 
  2. Afganistan merkezli Taliban, El Kaide, Özbekistan İslami Hareketi ve Hizb-ud Tahrir gibi terör örgütleri ile mücadeledir.

Özbekistan, Avrasya hakimiyet mücadelesi için Rusya ile Çin tarafından baskı altına alınmaya çalışılmış bu sebeble Başkan Kerimov, devlet politikasını ABD'ye yanlısı bir tavıra çevirmiştir. Ancak daha sonra ABD destekli SOROS açık toplum örgütlerinin Özbekistanda'ki insan haklarını ihlallerini  uluslararası topluma duyurmasıyla Kerimov, tekrar yüzünü Rusya'ya çevirmiştir.

Yazar: Furkan KUTLU

TARİH ÖĞRENCİSİ

-