Bir Kazak'ın Türkiye sevgisi: Magcan Cumayev

Bir Kazak'ın Türkiye sevgisi: Magcan Cumayev

Yazar: Furkan KUTLU
19-03-2019 07:21
315

5 Haziran 1893 de Kazakistan'da dünya'ya gözlerini açan Magcan Cumayev,20.yüzyılın en büyük kazak şairlerinden biridir.İçinde müthiş Türkiye sevgisi olan ve Türk birliğine inanan bu şairimiz Kurtuluş savaşına atfen bir şiir yazmış ve bu şiiri ile Türkiye'ye karşı  hissettiiklerini çok güzel özetletmiştir. Bu şiir " Uzaktaki Kardeşime "  adlı eseridir.Burada Türkiyedeki kardeşlerine seslenir.

Uzakta ağır azap çeken kardeşim 
Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim 
Etrafını sarmış düşman ortasında 
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim  diyerek başlar şiirinde 

Kardeşim sen o yanda, ben bu yanda 
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza 
Layık mı kul olup durmak? Gel gidelim 
Altay’a, ata mirası altın tahta ile sona erdirir bu güzel mısralarını.

Kazak insanını yetiştirmek bilgilendirmek ve aydınlatma için yaptığı çalışmalar ve eserlerine Türk birliğini Türkiye sevgisini işlediği için Sovyetler Birliği tarafından 19 mart 1938'de kurşuna dizilerek öldürülmüştür.

Yazar: Furkan KUTLU

TARİH ÖĞRENCİSİ

-