Konotop Zaferi

Konotop Zaferi

Yazar: Furkan KUTLU
03-07-2019 02:41
253

Çarlık Rusya'nın  Doğu Avrupa'da tek ve en güçlü devlet olma girişimleri Osmanlı Devleti tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmekteydi. Topraklarını genişletmek isteyen Çarlık Rusya gözünü Ukrayna topraklarına çevirmişti.  Çar I. Aleksey'in 350 bin kişilik ordusu 1659 yılında Ukrayna üzerine yürüdü. Rusya'nın bu saldırısı karşısında Ukrayna Kazakları Prensi Vygovsky Osmanlı Devleti'nden yardım talep etti ve himaye edilmelerini talep etti. Bu durum Divan-ı Hümayun'da görüşüldükten sonra Kırım Hanı IV.Mehmet Giray'ın sefere çıkması kararlaştırıldı. IV. Mehmet Giray ve rduya katılan Osmanlı birlikleriyle süratle Rusların üzerine yürüdü. İki ordu bugün Ukrayna toprakları üzerinde bulunan Konotop Kalesi önünde karşılaştılar. 12 Temmuz 1659 günü Rus ordusu sayıca üstün olmasına karşın mağlup oldu. Kayıtlara göre 120 bin asker kılıçtan geçirilmiş,50 bin asker esir alınmıştır. Ölenler arasında Rus Prens Trubeçkoy'da vardır. Mehmet Giray Han Konotop Kalesi yakınlarında büyük bir maharet göstererek Rusları perişan etmiş ve Türk Zaferleri'ne parlak bir zafer armağan etmiştir.

Yazar: Furkan KUTLU

TARİH ÖĞRENCİSİ

-