Nasyonal Sosyalizmin  Arap versiyonu: Baas Hareketi

Nasyonal Sosyalizmin Arap versiyonu: Baas Hareketi

Yazar: Furkan KUTLU
02-07-2019 10:14
62

Baas Hareketi, Arap milliyetçiliğinin sosyalizm ve laiklikle harmanlanmış biçimidir. Bütün Arap ülkelerinin tek bir çatı altında birleşerek sosyalist, milliyetçi ve laik bir şekilde yönetilmesini amaçlamıştır. Hareketin öncüleri sayılan Mişel Eflak ve Selahaddin Bitar, 1940 yılında Şam’da Baas Partisini kurmuşlardır.Sekülerizmin yerine Laikliği seçen bu anlayışın temel prensibi Pan-Arabizm’dir. Laikliğin seçilmiş olmasının sebebi İslam dininin Arap dünyasının temel parçalarından biri olduğunu düşünüp onun hayattan tamamen koparılmasının çok güç olmasıydı. Sekülerizmin, din ile yaşamın birbirinden ayrılması olduğu için Laiklik tercih edilmiştir. Baas Hareketinin, sosyalizm görüşü  Marksizm-Leninizm’den biraz farklıydı.Temel sosyalist görüşü benimsemişler toplumsal eşitsizliğin giderilmesini hedeflenmiştir. Özel teşebbüsü tamamen sınırlandırılmamıştır. Yerli ve yabancı büyük firmaları kamulaştırmayı ama özel teşebbüsü tamamen yok etmemeyi tercih etmişlerdir.

Yazar: Furkan KUTLU

TARİH ÖĞRENCİSİ

-